Regnskab 2013 - Borgmesterbrev

Forord

Regnskab 2013 viser igen et meget positivt resultat. Det positive resultat er resultatet af et stærkt fokus på økonomien igennem de sidste mange år.

Lad mig her blot slå ned på 3 punkter:

For det første viser regnskabet et overskud på den løbende drift på 217 mio. kr. Det er 103 mio. kr. bedre end, da vi lagde budgettet. Et solidt overskud på den løbende drift er vigtigt, da det både giver rum til de fremtidige investeringer i anlæg og udvikling og samtidig giver mulighed for at styrke kommunens finansielle beredskab i form af kassebeholdningen.

Det andet punkt vedrører kassebeholdningen. Den har ved årets udgang nået 284 mio. kr. Tallet er i sig selv godt, men det er også udtryk for, at der er nødvendige anlægsarbejder, som ikke er kommet så langt i 2013, som vi i Byrådet havde forventet. Der er tale om flere gode projekter, som f.eks. energirenovering af vores mange bygninger og opsætning af solceller – projekter, som vil blive afsluttet i 2014.

Det tredje punkt, jeg skal fremhæve er, at Egedal Kommune har bidraget til, at kommunerne under et overholder de økonomiske aftaler med regeringen. Konkret betyder det, at vi i 2013 overholder servicerammen. For at sikre, at Egedal Kommune også fremover overholder de udmeldte økonomiske rammer, er det vigtigt, at den økonomiske styring i kommunen er stabil og ordentlig.

Samlet set er de tre nævnte punkter centrale pejlemærker i Byrådets økonomiske politik og dermed gør vi kommunens økonomi robust i forhold til fremtidens udfordringer. Jeg ser det som udtryk for det gode samarbejde, som er i Byrådet, og som jeg sætter stor pris på.

Når man med regnskabet lukker bøgerne og ser tilbage, er det samtidig en god anledning til at se fremad. Med opførelsen af det nye rådhus og sundhedscenter har vi taget hul på et nyt kapitel i Egedals historie. Byudviklingsområdet, Egedal By, vil på få år gå fra at være en bar mark til at blive et område med både en dagligvarebutik, et rådhus, et sundhedscenter og et plejecenter – og planerne rækker videre frem. Med disse planer og investeringer har politikerne lagt et fundament for en fremtidig udvikling af kommunen. Det er en udvikling, som kun kan ske, så længe Byrådet i tide sikrer et sundt og robust økonomisk fundament.

Regnskab 2013 vidner om en kommune, hvor der er styr på pengene og tryghed omkring økonomien.

Afslutningsvis skal jeg opfordre til, at man orienterer sig i det foreliggende regnskab for 2013. I år vil det være muligt at finde frem til regnskabet via en ny digital indgang fra www.regnskab2013.egedalkommune.dk.

Det giver et fint indblik i Kommunens mange aktiviteter, muligheder og udfordringer.